Organizacja

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

101.09.2020 rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
202.09.2020 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczychI półrocze:02.09.2020-24.01.2021
314.10.2020Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
401.11.2020 Wszystkich Świętychdzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
511.11.2020Narodowe Święto Niepodległościdzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
612-13.11.2020dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(po zaopiniowaniu przez RP, SU i RR)dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
7
16 grudnia 202017 grudnia 202018 grudnia 2020
Próbny Egzamin Ósmoklasisty  j. polski, matematyka, j.angielski 
823-31.12.2020Zimowa przerwa świąteczna 
906.01.2021Święto Trzech Królidzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
1018.01.2021Poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnychi zachowania oraz wpisanie ich do dziennika
1120.01.2021Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
1225.01- 07.02.2021Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim 
1307.02-26.06.2021II półrocze 
1401.04.- 06.04.2021Wiosenna przerwa świąteczna 
03.05.2021 r. Święto Pracy, Święto Konstytucjidzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
15do 19.05.2021r.Poinformowanie uczniów o propozycjach rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika 
1603.06.2021 r.Boże Ciałodzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
1704.06.2021 rDodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(po zaopiniowaniu przez SU i RR)dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1825.05.2021 r.Egzamin ósmoklasisty –  j.polskidzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
1926.05.2021 r.Egzamin ósmoklasisty – matematykadzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2027.05.2021 r.Egzamin ósmoklasisty – j. angielskidzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2116.06.2021 r.Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna
2218.06.2021r.Poinformowanie uczniów o rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika 
2325.06.2021 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw, nagród i dyplomówdzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
24 29.06. – 31.08.2021 r.  ferie letnie

Terminarz spotkań z rodzicami

109.09.2020 rZEBRANIE spotkanie z wychowawcą, informacje organizacyjne, zgody i deklaracje,kl.V: 16.00 s. 7kl. VI: 16:15 s. 15kl.VII: 16:30 s. 26kl. VIII: 16:45 s. 6
210.09.2020 r.ZEBRANIE spotkanie z wychowawcą, informacje organizacyjne, zgody, deklaracje,.kl.I: 16:00 s. 11kl. II: 16:15 s. 12kl. III: 16:30 s. 13kl. IV:16:45 s. 16
318.11.2020r.KONSULTACJE INDYWIDUALNE z nauczycielami przedmiotówg. 16.00-18.30 – sugerowane wcześniejsze zapisy telefoniczne na konkretną godzinę do wskazanego nauczyciela w sekretariacie 
416.12.2020 rKONSULTACJE INDYWIDUALNE z nauczycielami przedmiotów, g. 16.00-18.30 – sugerowane wcześniejsze zapisy telefoniczne na konkretną godzinę do wskazanego nauczyciela w sekretariacie
524.03.2021 r.ZEBRANIE spotkanie z wychowawcą na temat wyników pracy w 1 półroczu oraz KONSULTACJE INDYWIDUALNE z nauczycielami przedmiotów – sugerowane wcześniejsze zapisy telefoniczne na konkretną godzinę do wskazanego nauczyciela w sekretariacie
619.05.2021 r.ZEBRANIE spotkanie z wychowawcą, KONSULTACJE INDYWIDUALNE z  nauczycielami przedmiotów  – sugerowane wcześniejsze zapisy telefoniczne na konkretną godzinę do wskazanego nauczyciela w sekretariacie

WYCHOWAWSTWA i sale na zebrania:

klasa 1: mgr Patrycja Anna Nagórska  s.11

klasa 2 mgr Monika Rawa-Paluch  s.12

klasa 3: mgr Joanna Karcz s.13

klasa 4: mgr Grażyna Andrzejewska s.16

klasa 5: mgr Katarzyna Anna Burkiewicz s. 7

klasa 6: mgr Piotr Witkowski s.15

klasa 7: mgr Grażyna Czerniak – s.26

klasa 8: mgr Justyna Wiśniewska s. 6

Skip to content