Kadra SP

Jolanta Maciejewska

Dyrektor

dyrektor, nauczyciel jęz. angielskiego

j.maciejewska@zspklebark.pl

Anna Góra

Wicedyrektor

wicedyrektor, nauczyciel wychowania przedszkolnego

a.gora@zspklebark.pl

Klaudia Mikołajczyk

Administracjasekretariat@zspklebark.pl

Grażyna Andrzejewska

Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy 6, nauczyciel matematyki

g.andrzejewska@zspklebark.pl

Urszula Łabacz

Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

u.labacz@zspklebark.pl

Monika Rawa-Paluch

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

m.rawa@zspklebark.pl

Joanna Karcz

Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

j.karcz@zspklebark.pl

Anna Hińko-Staniszewska

Nauczyciel

nauczyciel matematyki

a.hinko@zspklebark.pl

Ewa Napiórkowska

Nauczyciel

nauczyciel religii,etyki, wychowania do życia w rodzinie

e.napiorkowska@zspklebark.pl

Milena Maćkowiak-Cudowska

Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego

m.mackowiak@zspklebark.pl

Beata Frąckiewicz

Nauczyciel

nauczyciel chemii i biologii

b.frackiewicz@zspklebark.pl

Grażyna Czerniak

Nauczyciel, Bibliotekarz

bibliotekarz, nauczyciel historii, jęz.polskiego, obecnie na urlopie

grazyna.czerniak@zspklebark.pl

Iwona Gruszewska

Nauczyciel

jęz. mniejszości narodowej niemieckiej, obecnie na urlopie

i.gruszewska@zspklebark.pl

Anna Tuczyńska

Logopeda, Nauczyciel

logopeda, nauczyciel WOSu

a.tuczynska@zspklebark.pl

Piotr Witkowski

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel informatyki, fizyki, techniki, wychowawca kl.8

p.witkowski@zspklebark.pl

Justyna Wiśniewska

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.7

j.wisniewska@zspklebark.pl

Iwona Pabijanek

Nauczyciel

nauczyciel muzyki, świetlicy

i.pabijanek@zspklebark.pl

Dorota Wojtkowska

Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, plastyki

d.wojtkowska@zspklebark.pl

Tomasz Kirtiklis

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego, świetlicy, wychowawca kl. 5

t.kirtiklis@zspklebark.pl

Agnieszka Rybińska

Pedagog, Nauczyciel, Wychowawca

pedagog, nauczyciel geografii, świetlicy, wychowawca kl. 4

a.rybinska@zspklebark.pl

Barbara Piłat

Nauczyciel

terapeuta integracji sensorycznej

b.pilat@zspklebark.pl

Cezary Ordon

Nauczyciel

nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa

c.ordon@zspklebark.pl

Marta Szczepkowska

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, Rehabilitant, Specjalista

m.szczepkowska@zspklebark.pl

Klaudia Ruta

Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

k.ruta@zspklebark.pl

Dorota Laskowska-Żurek

Nauczyciel

nauczyciel języka rosyjskiego

d.laskowska@zspklebark.pl

Wiesława Witkowska

Nauczyciel

Nauczyciel przyrody, Nauczyciel wspomagający

w.witkowska@zspklebark.pl

Wiesława Gierba

Nauczyciel

nauczyciel jęz. mniejszości narodowej niemieckiej, świetlicy

w.gierba@zspklebark.pl

Skip to content