Kadra SP

Jolanta Maciejewska

Dyrektor

dyrektor, nauczyciel jęz. angielskiego

j.maciejewska@zspklebark.pl

Grażyna Andrzejewska

Wicedyrektor

wicedyrektor, wychowawca klasy 7, nauczyciel matematyki

g.andrzejewska@zspklebark.pl

Klaudia Mikołajczyk

Administracjasekretariat@zspklebark.pl

Anna Góra

Pedagog specjalny

pedagog specjalny, surdopedagog, tyflopedagog, terapeuta SI

a.gora@zspklebark.pl

Monika Siewert

Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy I

m.siewert@zspklebark.pl

Monika Rawa-Paluch

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy II

m.rawa@zspklebark.pl

Joanna Karcz

Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy III

j.karcz@zspklebark.pl

Anna Hińko-Staniszewska

Nauczyciel

nauczyciel matematyki

a.hinko@zspklebark.pl

Ewa Napiórkowska

Nauczyciel

nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie

e.napiorkowska@zspklebark.pl

Milena Maćkowiak-Cudowska

Nauczyciel, Bibliotekarz

bibliotekarz, nauczyciel języka polskiego, etyki

m.mackowiak@zspklebark.pl

Beata Frąckiewicz

Nauczyciel

nauczyciel chemii i biologii

b.frackiewicz@zspklebark.pl

Grażyna Czerniak

Nauczyciel, Bibliotekarz

bibliotekarz, nauczyciel historii, jęz.polskiego, obecnie na urlopie

grazyna.czerniak@zspklebark.pl

Dominika Kołakowska

Logopeda

logopeda

d.kolakowska@zspklebark.pl

Piotr Witkowski

Nauczyciel

nauczyciel informatyki, fizyki, techniki

p.witkowski@zspklebark.pl

Justyna Wiśniewska

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel języka angielskiego, wychowawca kl.8

j.wisniewska@zspklebark.pl

Iwona Pabijanek

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel muzyki, świetlicy, wychowawca kl. 6

i.pabijanek@zspklebark.pl

Dorota Wojtkowska

Nauczyciel

nauczyciel języka polskiego, plastyki

d.wojtkowska@zspklebark.pl

Katarzyna Rypińska

Nauczyciel

nauczyciel historii i WOSu

k.rypinska@zspklebark.pl

Mariusz Zapolski

Nauczyciel

nauczyciel wychowania fizycznego

m.zapolski@zspklebark.pl

Barbara Piłat

Nauczyciel

terapeuta integracji sensorycznej

b.pilat@zspklebark.pl

Cezary Ordon

Nauczyciel

nauczyciel historii, edukacji dla bezpieczeństwa

c.ordon@zspklebark.pl

Marta Szczepkowska

Nauczyciel, Wychowawca

rehabilitant, specjalista, wychowawca kl.4

m.szczepkowska@zspklebark.pl

Anna Parakiewicz

Psycholog

psycholog

a.parakiewicz@zspklebark.pl

Dorota Laskowska-Żurek

Nauczyciel

nauczyciel języka rosyjskiego

d.laskowska@zspklebark.pl

Wiesława Witkowska

Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel przyrody, nauczyciel wspomagający, wychowawca kl. 5

w.witkowska@zspklebark.pl

Wiesława Gierba

Nauczyciel

nauczyciel jęz. mniejszości narodowej niemieckiej, świetlicy

w.gierba@zspklebark.pl

Natalia Pasztaleniec-Filip

Nauczyciel

nauczyciel wspomagający

n.pasztaleniec@zspklebark.pl

Skip to content