Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

 Dostosowanie wejść do budynków

 1. Budynek 1: ul.Klebark WIelki 9: Dostępne 2 wejścia do budynku. 1 wejście dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim
 2. Przedszkole:  ul. Klebark WIelki 9, wejście dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim

Dostosowanie korytarzy

 • Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze wszystkich budynków

Dostosowanie schodów

 • Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Dostosowanie wind

 • Brak zainstalowanych wind

Dostępność pochylni

 • Brak zainstalowanych pochylni

Dostępność platform

 • Brak

Dostępność informacji głosowych

 • Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Dostępność pętli indukcyjnych

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

 • Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Prawo wstępu z psem asystującym

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Dostępność tłumacza języka migowego

 • W placówce są zatrudnieni pracownicy, którzy ukończyli kurs Polskiego Języka Migowego i mogą udzielić pomocy osobie niesłyszącej lub słabo słyszącej.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Skip to content