Szkoła Podstawowa imienia księdza Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim jest placówką oświatową w województwie warmińsko-mazurskim. Wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim. Do ośmiu oddziałów szkoły uczęszcza 145 uczniów.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Purda. Na podstawie uchwały nr XXVI/197/2017 z dnia 24 marca 2017 r. oraz uchwały nr XXX/215/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. Rady Gminy Purda obwód szkoły obejmuje miejscowości: Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice, Ostrzeszewo, Patryki, Biedówko. Do szkoły uczęszcza również liczna grupa dzieci ze Skajbot – gmina Barczewo. Uczniowie dojeżdżający do szkoły bezpłatnie korzystają z autobusu komunikacji powiatowej – linia nr 526.

Szkoła zajmuje 3 kondygnacje nowszego, prawego skrzydła budynku zespołu. Mieszczą się tu sale lekcyjne, sala komputerowa, pracownia językowa, pracownia fizyczno-chemiczna wyposażona m.in. w dygestorium, bogato wyposażony gabinet integracji sensorycznej, gabinet specjalistów (psychologa, logopedy, tyflopedagoga, surdopedagoga, terapeuty pedagogicznego), świetlica oraz biblioteka.

Własna kuchnia i stołówka umożliwiające dostęp do pysznych i zdrowych obiadów przygotowywanych na miejscu pod okiem szkolnego intendenta-dietetyka.

Przed wejściem do budynku znajdują się dwa nowoczesne place zabaw – szkolny i przedszkolny, które zostały zmodernizowane w 2020 r. Uczniowie korzystają z wielofunkcyjnego boiska ,,Orlik”, boiska trawiastego do piłki nożnej oraz boiska do siatkówki. Na boisku znajdują się tez urządzenia do ćwiczeń i rekreacji.

Szkoła znajduje się w niedalekiej odległości od Jeziora Klebarskiego, pól, łąk i lasów, które dają możliwość licznych wyjść w teren i lokalnych wycieczek sprzyjających odkrywaniu piękna okolicy i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej przyrody.

CZY WIECIE, ŻE …..

Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły w Klebarku pochodziły z roku 1582, była to wówczas szkoła parafialna, jednoizbowa z jednym nauczycielem-kantorem, który pełnił też różne posługi w kościele. Dzieci uczyły się czytania, pisania w oparciu o katechizm, rachunków i śpiewu kościelnego.

Pierwszym nauczycielem po zakończeniu wojny była Longina Jakubowska (Dylewska). Młoda nauczycielka okazała się dobrym gospodarzem. Po wojnie budynek szkoły wymagał remontu, wymiany okien i podłóg, zainstalowania piece. W ciągu miesiąca, przy ogromniej pomocy wójta – pana Jana Borowskiego, uporządkowano jedną salę, z Silic przywieziono nieco sprzętu, a tablicę zrobioną z żołnierskich prycz. Pierwszy powojenny dzwonek zabrzmiał 2 listopada 1945 r.

Budowę nowego budynku szkoły rozpoczęto w roku 1996; budynek ten stał kilka lat w stanie surowym. Zakończenie budowy nastąpiło w 2001 r. Pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 września 2002 r.

Po roku 1945 dyrektorami szkoły były następujące osoby:

  1. Logina Dylewska 1945-1947 i 1950-1979
  2. Franciszek Jeziołowicz 1947-1950
  3. Irena Gleba 1979-1991
  4. Matylda Kobus 1991-1995
  5. Waldemar Czarnota 1995-1998
  6. Jolanta Pastuszenko 1998-2001
  7. Lidia Szych 2001-2016
  8. Jolanta Maciejewska 2016 – obecnie

Źródło: Historia parafii Klebark Wielki jej wiosek i okolic, Georg Kellmann, Klebark Wielki 2007

Skip to content