Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021 reprezentują:

Opiekun: Klaudia Ruta

Przewodnicząca: Hanna Mateusiak kl. VI

Z-ca: Adrian Skwierawski kl. V

Skarbnik: Gabriel Rupiński kl. V

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Skip to content