Tyflo i surdopedagogika

Prowadząca mgr Anna Góra tyflopedagog, surdopedagog

Terapia tyflopedagogiczna : środa godz: 11:50-12:35; 12:45-13:30
Terapia surdopedagogiczna: środa godz: 13:35-14:20; 14:25-15:10

Tyflopedagogika

Główny cel tyflopedagogiki to rehabilitowanie osób z uszkodzeniami wzroku w taki sposób, aby umożliwić im jak najlepsze funkcjonowanie, biorąc pod uwagę ich niepełnosprawność.  Jej zadaniem jest poszukiwanie rozwiązań, które pozwolą osobą z uszkodzeniem widzenia jak najlepsze życie w świecie, który przystosowany jest do życia osób widzących. W przypadku osób ociemniałych tyflopedagogika wspomaga ich dalszy rozwój już po utracie wzroku i stymuluje kompensowanie utraty wzroku przez inne zmysły.
Tyflopedagogika zajmuje się zarówno nauczaniem, jak i wychowaniem osób niewidomych i niedowidzących. Zajmuje się takim organizowaniem procesu nauczania, aby osoba z uszkodzeniem wzroku mogła w optymalnych warunkach zdobywać wiedzę oraz nabywać nowe umiejętności.  

Surdopedagogika

Celami działań rewalidacyjnych w surdopedagogice są przywracanie sprawności uszkodzonego zmysłu słuchu, a także przywracanie sprawności psychicznej przez usprawnianie procesów poznawczych.

Przykłady metod porozumiewania się, które są stosowane podczas działań rewalidacji w surdopedagogice:

1. Metoda migowa – porozumiewanie się przy pomocy umownych znaków migowych, określających pojęcia dotyczące czynności, rzeczy, osób itp.

2. Daktylografia – mowa palcowa, jest ona oparta na odpowiednich układach palców jednej lub obydwu dłoni. Przestrzega zasad gramatycznych.

3. Fonogesty – są to umowne ruchy jednej dłoni wykonywane na wysokości twarzy mówiącego. Ruchom ręki towarzyszy głośne i wyraźne mówienie. Osoba słysząca powinna mówić wyraźnie, aby niesłyszące dziecko mogło zobaczyć wymawiane słowa (czytać z ust). Dzięki temu niesłyszące dziecko może nauczyć się słów i języka.

4. Mowa kombinowana – składa się z mowy ustnej w formie graficznej lub dźwiękowej, alfabetu palcowego i języka migowego.

5. Metoda totalnej komunikacji – uwzględnia wszelkie drogi komunikacji (język migowy, daktylografia i mowa ustna).

Skip to content