Rada Rodziców SP

Rada Rodziców wybrała spośród wszystkich członków Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023 w składzie : 

Przewodniczący RR – Łukasz Śmietanko ( kl I)

Sekretarz – Joanna Danielczuk ( kl IV) 

Skarbnik – Emilia Skwierawska (kl V) 

Komisja rewizyjna : 

• Monika Radziszewska ( kl II) – przewodnicząca

• Marta Strzemińska ( kl III) 

• Justyna Chołuj ( kl VIII) 

• Katarzyna Kołowicz ( kl VII) 

• Damian Żmijewski ( kl VI)

Składka na Radę Rodziców

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim ustaliła dobrowolną składkę na rok szkolny 2022/2023 w wysokości:

50 zł – za jedno dziecko uczące się w/w szkole

Składki należy wpłacić na konto bankowe Rady Rodziców:

16 8838 0005 3016 0800 9491 0001

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.


Skip to content