Zajęcia taneczne

Zajęcia Rozwijające Zainteresowania prowadzone są dla uczniów raz w tygodniu. W tym roku szkolnym główny nacisk został położony na rozwój i kształtowanie wśród uczniów zainteresowań tanecznych. Oprócz nauki podstawowych kroków tanecznych, podstawowych tańców młodzieżowych uczniowie zagłębiają wiedzę na temat kultury regionalnej naszej Małej Ojczyzny – Warmii. Zapoznają się ze zwyczajami, obrzędami panującymi dawniej na tych terenach. Uczą się zabaw, w której bawili się rówieśnicy oraz poznają podstawowe kroki tańców ludowych, uczą się piosenek przychodzących z najbliższej okolicy. Dawne zabawy ze śpiewem cieszą się wśród dzieci dużym zainteresowaniem.

Skip to content