Kalendarz roku szkolnego

2023/2024

PIERWSZE PÓŁROCZE od 05.09.2023 do 04.02.2024
Lp. zadanie   podstawa prawna szczegóły organizacyjne
1 4 września 2023 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024, rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 2 ust. 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) 8:00 msza, 9:00 uroczyste rozpoczęcie na placu przed szkołą ze ślubowaniem klasy 1; ok. 9:30 spotkanie z wychowawcami w klasach, rozdanie zgód, komplet dokumentów do św, legitymacje
2 1 listopada 2023 Wszystkich Świętych   dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
  2 listopada 2023 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 pkt 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
3 3 listopada 2023 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 pkt 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
4 5 grudnia 2023
6 grudnia 2023
7 grudnia 2023
Próbny Egzamin Ósmoklasisty – j. polski,
matematyka,
j.angielski
  *możliwość zmiany w zależności od gotowości arkuszy przygotowanych przez wydawnictwo
5 23-31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna § 3 ust. 1 pkt 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)  
6 10 stycznia 2024 Poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika    
7 17 stycznia 2024 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna    
8 22 stycznia – 4 lutego 2024 Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim § 3 ust. 1 pkt 2 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)  
DRUGIE PÓŁROCZE od 5.02.2024 do 21.06.2024
9 28 marca – 2 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna § 3 ust. 1 pkt 3 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.)  
10 1 maja 2024 Święto Pracy   dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
11 2 maja 2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 pkt 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
12 3 maja 2024 Święto Konstytucji   dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
13 do 14 maja 2024 Poinformowanie uczniów o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika §39 ust. 1 i 2 statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Pawła Chmielewskiego w Klebarku Wielkim z dn. 14 września 2022 r.  
14 14 maj 2024 Egzamin ósmoklasisty – j.polski § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
15 15 maj 2024 Egzamin ósmoklasisty – matematyka § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
16 16 maj 2024 Egzamin ósmoklasisty – j. angielski § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
17 30 maja 2024 Boże Ciało   dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
18 31 maja 2024 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 pkt 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)
19 12 czerwca 2024 Poinformowanie uczniów o rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika    
20 14 czerwca 2024 Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna, Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych § 5 ust. 1 pkt 1 roporządzenia MEN z dn.11 sieprnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.) dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
(zaopiniowany przez SU i RR)*
21 21 czerwca 2024 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw    
22 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 Ferie letnie    

Skip to content