Kalendarz roku szkolnego

2022/2023

02.09.2022 – 22.01.2023I półrocze
101.09.2022rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
202.09.2022Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
314.10.2022Dzień Edukacji Narodowej dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
431.10.2022Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(zaopiniowany przez SU i RR)dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
501.11.2022Wszystkich Świętychdzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
611.11.2022Narodowe Święto Niepodległościdzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
76 grudnia 2022
7 grudnia 2022
8 grudnia 2022
Próbny Egzamin Ósmoklasisty  j. polski, matematyka, j. angielski 
823.12.2022-01.01.23Zimowa przerwa świąteczna 
906.01.2023Święto Trzech Królidzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
1011.01.2023Poinformowanie uczniów o ocenach śródrocznych z zajęć edukacyjnychi zachowania oraz wpisanie ich do dziennika
1118.01.2023Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
1223.01- 05.02.2023Ferie zimowe w województwie warmińsko-mazurskim 
06.02-23.06.2023II półrocze 
1306.04.- 11.04.2023Wiosenna przerwa świąteczna 
1401.05.2023 r. 03.05.2023 r. Święto Pracy, Święto Konstytucjidzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych
1502.05.2023 r. Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(zaopiniowany przez SU i RR)
dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
16do 12.05.2023 r.Poinformowanie uczniów o propozycjach rocznych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika 
1723.05.2023 r.Egzamin ósmoklasisty –  j.polskidzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1824.05.2023 r.Egzamin ósmoklasisty – matematykadzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
1925.05.2023 r.Egzamin ósmoklasisty – j. angielskidzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
2008.06.2023 r.Boże Ciałodzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych
2109.06.2023 rDodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych(zaopiniowany przez SU i RR)dzień wolny od zajęć dydaktyczno-  wychowawczych
2212.06.2023 r.Poinformowanie uczniów o rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz wpisanie ich do dziennika
2314.06.2023r.Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna 
2423.06.2023 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych, rozdanie świadectw, nagród i dyplomówdzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 
2524.06. – 31.08.2023 r.  ferie letnie

Skip to content