Godziny dostępności nauczycieli

GODZINY DOSTĘPNOŚCI dla uczniów i rodziców
stanowisko/kompetencje imię i nazwisko dzień i godzina sposób umówienia gabinet / sala
Dyrektor ZSP w Klebarku Wielkim, nauczyciel języka angielskiego, doradztwa zawodowego i zajęć rozwijających umiejętności uczenia się i kreatywność Jolanta Maciejewska Godziny przyjęć interesantów: pon.13:00-15:00,
Dla klasy VI: czw.12:45-13:30
sekretariat 666331696 lub e-dziennik gabinet dyrektora
Wicedyrektor ds. przedszkola, specjalnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych, oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki, informatyki, fizyki, świetlicy, wychowawca klasy 7 Grażyna Andrzejewska poniedziałek 14:25 – 14:55
czwartek 13:35-14:05
sekretariat 666331696 lub e-dziennik sala 10
pedagog specjalny, rewalidator, tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog Anna Góra czwartek 7:30-8:00 środa 7:30-8:00 694976640 (godz 8:00-12:45) lub e-dziennik sala 27
psycholog, neuropsycholog, psychoterapeuta, seksuolog, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, instruktor integracji sensorycznej, trener TUS Anna Parakiewicz wtorek 6.00-7.30 środa 6.00-7.30 694976640 (godz.8:00-12:45) lub e-dziennik sala 27
wychowawca 3-latki
grupa ,,Biedronki”
Magdalena Turejko wtorek 11:00-12:00 e-dziennik sala grupy Biedronki
wychowawca 3-latki
grupa ,,Biedronki”, nauczyciel religii
Małgorzata Adamczyk czwartek16:00-16:30 piątek 10:30-11:00   sala grupy Biedronki
wychowawca 4-latki
grupa ,,Żabki”, terapeta pedagogiczny
Anna Goszczych wtorek 7:30-8:00 i czwartek 13:15-13:45 e-dziennik sala grupy Żabki
n-l współorganizujący kształcenie 4-latki
grupa ,,Żabki”
Bożena Komurek piątek 7:00-8:00 e-dziennik sala grupy Żabki
wychowawca 5-latki
grupa ,,Pszczółki”
Julia Szaniawska Wtorek 12:00-12:30; Czwartek 11:00-11:30 e-dziennik sala grupy Pszczółki
wychowawca 6-latki
grupa ,,Motylki”
Krystyna Małż Poniedz. 14:00-14:30; Środa 7:30-8:00 e-dziennik sala grupy Motylki-s.6
n-l współorganizujący kształcenie 6-latki
grupa ,,Motylki”, terapeuta pedagogiczny
Aleksandra Klonowska wtorek 7.30 – 8.00 czwartek 7.30 – 8.00 e-dziennik sala grupy Motylki-s.6
nauczyciel religii, wychowania do życia w rodzinie i trener Rugby Ewa Napiórkowska środa 12.45- 13.15 piątek 12.45-13.15 e- dziennik sala 23
neurologopeda, surdologopeda Dominika Kołakowska wtorek 8.00 – 8.30, środa 8.00 – 8.30 e-dziennik, sekretariat sala 23
wychowawca klasy I, terapeuta pedagogiczny Monika Siewert środa: 14:30-15:30 e-dziennik, ClassDojo sala 12
n-l współorganizujący kształcenie specjalne w klasie I, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI Barbara Piłat wtorek 13.20-13.50 czwartek 13.20-13.50 e-dziennik sala 22
wychowawca klasy II, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny Monika Rawa-Paluch piątek 14:25 – 15:10 e-dziennik,
sekretariat
sala 11
n-l współorganizujący kształcenie specjalne w klasie II, oligofrenopedagog Natalia Pasztaleniec – Filip piątek 15.00-16.00 e-dziennik sala 11
wychowawca klasy III, nauczyciel świetlicy profilaktycznej Joanna Karcz wtorek 12.40 – 13.10 środa 14.45 -15.15 e-dziennik sala 7
wychowawca klasy IV, n-l współorganizujący kształcenie specjalne w klasie IV, rehabilitant, terapeuta SI Marta Szczepkowska wtorek 11.20-11.50
czwartek 14.30-15.00
e-dziennik sala 15
wychowawca klasy V, n-l współorganizujacy kształcenie specjalne w klasie V, nauczyciel przyrody i matematyki, oligofrenopedagog Wiesława Witkowska wtorek 13.35- 14.35 e- dziennik sala 16
wychowawca klasy VI, nauczyciel rytmiki, muzyki, wychowawca świetlicy Iwona Pabijanek czwartek 7.00-8.00 dziennik, sekretariat sala 26
wychowawca klasy VIII, nauczyciel języka angielskiego Justyna Wiśniewska wt 7.30 (30 min kl.4-8) śr. 12.45 (30 min kl. 1-3) dziennik sala 26 (wt) sala 11 (śr)
nauczyciel informatyki, techniki, fizyki Piotr Witkowski wt. 7.30-8.00 pt. 7.30-8.00 e-dziennik sala 21
nauczyciel matematyki Anna Hińko- Staniszewska środa 13:35 – 14:25 czwartek 13.35-14:00 e-dziennik s.26
nauczyciel języlka polskiego, plastyki Dorota Wojtkowska poniedziałek 14:20-15:20 e-dziennik sala 15
nauczyciel języlka polskiego, etyki,
n-l bibliotekarz
Milena Maćkowiak- Cudowska środa 7:30 czwartek 7:30 biblioteka
nauczyciel biologii i chemii Beata Frąckiewicz środa 7:30 i 14.20 e-dziennik s. 26
nauczyciel historii Katarzyna Rypińska pon. 7.00- 8.00 dziennik sala21(pon.)
nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa Cezary Ordon wtorek 13:35-14-35 e-dziennik sala 16
nauczyciel wychowania fizycznego Mariusz Zapolski wtorek 7:30-8:00 czw 7:30-8:00 e-dziennik pokój
nauczyciel języka rosyjskiego Dorota Laskowska- Żurek środa 7:30-8:00 e-dziennik biblioteka
nauczyciel języka mniejszości narodowej niemieckiej, nauczyciel świetlicy Wieława Gierba wtorek 14:35 – 15:35 e – dziennik pokój nauczycielski

Skip to content