Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Zgłoszenie do klasy pierwszej uczniów z obwodu szkoły:

 

Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej.docx
 
Zgłoszenie do klasy I publicznej szkoły podstawowej
 

Termin składania zgłoszeń: 01-29 marca 2024 r. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda od 1 września 2021 r. do obwodu szkoły należą uczniowie zamieszkali w miejscowościach: Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice, Patryki, Ostrzeszewo, Biedówko.

Do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.


Wniosek do klasy pierwszej uczniów spoza obwodu szkoły

Wniosek do klasy pierwszej dzieci spoza rejonu

Wniosek do klasy pierwszej dzieci spoza rejonu PDF

Oświadczenia woli składają uczniowe spoza obowdu szkoły w terminie od 19 do 21 sierpnia 2024 r.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym i są przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Purda. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 jest prowadzone w terminach określonych przez wójta Gminy Purda w harmonogramie rekrutacji.

Składanie wniosków i dokumentów: 12-16 sierpnia 2024 r.
Rodzice kandydatów składają w sekretariacie szkoły podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w uchwale Rady Gminy Purda (oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów).

Więcej informacji w poniższych dokumentach:

Skip to content