Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Zgłoszenie do klasy pierwszej uczniów z obwodu szkoły:

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Purda od 1 września 2021 r. do obwodu szkoły będą należeć uczniowie zamieszkali w miejscowościach: Klebark Mały, Klebark Wielki, Silice, Patryki, Ostrzeszewo, Biedówko.

Do szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół.


Wniosek do klasy pierwszej uczniów spoza obwodu szkoły

Oświadczenia woli składają uczniowe spoza obowdu szkoły w terminie od 27 do 31 marca 2023 r.

Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym i są przyjmowani zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Gminy Purda. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych przez wójta Gminy Purda w harmonogramie rekrutacji. Składanie wniosków i dokumentów: 01-17 marca 2023 r.
Rodzice kandydatów składają w sekretariacie szkoły podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w uchwale Rady Gminy Purda (oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów).

Więcej informacji w poniższych dokumentach:

Skip to content