Integracja Sensoryczna

Prowadząca – Barbara Piłat

Metoda Integracji Sensorycznej przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju, które doświadczają problemów w codziennym funkcjonowaniu np.

  • w nauce,
  • zachowaniu,
  • rozwoju emocji,
  • kontaktach społecznych,
  • rozwoju ruchowym.

Wspomaga także rozwój i funkcjonowanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Aspergera, autyzmem.

Celem integracji sensorycznej jest przede wszystkim poprawa integracji pomiędzy poszczególnymi zmysłami, a nie nauka konkretnych czynności. Metody terapii dobierane są do indywidualnych potrzeb dziecka, optymalnie stymulując jego zmysły. Istotną funkcję w podczas zajęć sensorycznych spełnia aktywność fizyczna – kontrolowana przez terapeutę – która zapewnia poprawę integracji bodźców odbieranych przez dziecko.

Zabawy sensoryczne realizowane są z wykorzystaniem specjalnego sprzętu, m.in. podwieszanych: platform, huśtawek, hamaków a także deskorolek, trampoliny, tuneli, piłek gimnastycznych, równoważni, materiałów o różnej fakturze, które umożliwiają stymulację dotykową, materiałów do stymulacji wzrokowej, węchowej i smakowej itd.

https://padlet.com/embed/h3gzt07ollcsijuz
https://padlet.com/embed/h3gzt07ollcsijuz

Skip to content