Psychologia

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”

Janusz Korczak 

Godziny pracy psychologa – Anna Parakiewicz
poniedziałek 10.45 – 12.45
wtorek 6.30 – 13.00
środa 6.30 – 13.00

Zapraszam do kontaktu poprzez dziennik elektroniczny, e-mail a.parakiewicz@zspklebark.pl lub telefonicznie (numer szkolny).

Do zadań psychologa należy rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, odnajdywanie mocnych stron ucznia, zainteresowań, uzdolnień, szukanie przyczyn niepowodzeń. Ważne jest także minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, diagnozowanie sytuacji wychowawczej. Rodzice mogą liczyć na pomoc i wsparcie, gdy zauważają u swojego dziecka trudności lub borykają się dylematami w procesie wychowania.

Psycholog realizuje następujące zadania:

 • Praca z uczniami:
  • diagnoza potencjalnych możliwości dziecka,
  • diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie,
  • indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające),
  • zajęcia w klasach – profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości,
  • indywidualne rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym
   z dziećmi,
  • rozmowy wychowawcze.
 • Praca z rodzicami:
  • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
  • udzielanie wsparcia,
  • poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami,
  • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych.
 • Współpraca z nauczycielami:
  • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka,
  • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań,
  • wywiady środowiskowe w domach uczniów,
  • interwencje wychowawcze,
  • pomoc w analizie opinii i orzeczeń,
  • organizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły.

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może. Pozwól dziecku błądzić i radośnie dążyć do poprawy”

Janusz Korczak

 

Skip to content