Socjoterapia

Zajęcia prowadzi – Monika Rawa-Paluch

Zajęcia socjoterapeutyczne 

Mianem socjoterapii nazywamy rodzaj terapii grupowej, która w terapii szeregu zaburzeń wykorzystuje oddziaływania społeczne, w tym wpływ grupy oraz procesy grupowe.

Celem zajęć jest niwelowanie trudności emocjonalnych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym. Zajęcia mogą pomóc dzieciom nieśmiałym, zalęknionym, borykającym się z fobią szkolną, przejawiających zachowania agresywne, czy opozycyjne. Socjoterapia sprawdza się również jako metoda wspierająca pracę z dziećmi autystycznymi, pozwala im na naukę wzorców zachowań akceptowanych przez społeczeństwo oraz przyswajanie norm.

Skip to content