Wędrówki po Gminie Purda

W czerwcu 2018 roku ZSP w Klebarku Wielkim ogłosił gminny konkurs ,,Wędrówki po Purdzie”. Przedsięwzięcie uzyskało już patronat Wójta Gminy Purda oraz Muzeum Warmii i Mazur. Nawiązaliśmy współpracę merytoryczną z UWM i WMODN oraz ,,Fundacją Szalony Krasnolud.” Patronat prasowy nad konkursem objęło Radio Plus.

Niezależne jury zdecydowało, że zdobywczyniami Grand Prix konkursu zostały uczennice Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim: Hannia Mateusiak, Katarzyna Mateusiak, Monika Napiórkowska i Elżbieta Szymańska, które pracowały pod kierunkiem Małgorzaty Kwaśniak, nauczycielki przyrody.

prototyp gry przygotowany przez nasze uczennice

W czerwcu 2020 zwycięska gra planszowa ,,Wędrówki po gminie Purda”, promująca atrakcje turystyczne w naszej gminie, została wydana.

Nie byłoby projektu, gdyby nie konkurs na „grę bez prądu” zorganizowany przez dyrektor ZSP Jolantę Maciejewską. Dziękujemy również partnerom projektu: Park Rozrywki Aktywnej BARTBO w Butrynach i Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi OSP Nowa Wieś, a także Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”. Gra została wydana przez Gminę Purda w ramach projektu grantowego pn. „Gra planszowa – Wędrówki po gminie Purda” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Artykuł na temat naszej gry „Wędrówki po Gminie Purda” ukazał się właśnie w wersji online „Gazety Olsztyńskiej”. http://gazetaolsztynska.pl/649864,Uczennice-ze-szkoly-w…

Skip to content