Zajęcia Logopedyczne

„Tyś nasza twierdza, tarcza, opieka i obrona Ojczysta święta mowo. Bądź z serca pozdrowiona”

L. Staff

Prowadząca mgr Dominika Kołakowska

Tygodniowy plan:

poniedziałek: 7.30-13.15

wtorek: 7.30-14.05

środa 7.30-14.35

Czwartek 7.30-14.15

piątek: 7.30-13.15

Zajęcia logopedyczne polegają na wywołaniu zaburzonej głoski w mowie i utrwalaniu jej w trzech pozycjach w sylabach i w wyrazie. Następnie logopeda utrwala u dziecka prawidłową wymowę zaburzonej głoski w wyrażeniach, zdaniach i wierszach. Na końcu należy utrwalać zaburzoną głoskę w mowie spontanicznej.

Aby przystąpić do wywołania zaburzonej głoski w izolacji należy wykonać u dziecka diagnozę logopedyczną. Zadaniem diagnozy logopedycznej jest ustalenie przyczyny danej wady wymowy. Gdy terapeuta zna już przyczynę problemów dziecka ustala przebieg terapii logopedycznej. Nie jest ustalone, ile powinien trwać proces terapeutyczny, długość terapii jest uzależniona od rodzaju wady i opracowana indywidualnie dla każdego dziecka.

Terapię logopedyczną powinno się rozpocząć jak najwcześniej. Na zajęcia logopedyczne mogą uczęszczać już 2 latki. Logopeda może pracować również z niemowlętami.

Na zajęciach logopedycznych należy także wzbogacać słownictwo bierne i czynne języka polskiego oraz rozwijać kompetencje komunikacyjne poprzez:

  • ćwiczenia percepcji słuchowej,
  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia motoryki narządów mowy,
  • ćwiczenia fonacyjne,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenia słuchu fonematycznego,
  • ćwiczenia logorytmiczne.

Zajęcia logopedyczne w czerwcu 2021 r.

Zabawa oddechowa „Płatki na kwiatki” – przedmuchiwanie płatków kwiatowych z białego papieru na szablon stokrotki. Celem ćwiczenia jest doskonalenie płynności mówienia, poprawa dykcji oraz kształtowanie prawidłowego oddechu.

Dzień pizzy na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych przez opisywanie obrazka

Usprawnianie lewej półkuli mózgu przez układanie obrazków w ćwiczeniach lewopółkulowych

Układanie zdań z wyrazem „pizza”

Doskonalenie percepcji wzrokowej przez łączenie takich samych kawałków pizzy

Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski „sz” w wyrazach i kształtowanie motoryki małej

„Tłusty czwartek” na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych z sylwetami pączków

Łączenie w pary nazw wypieków z głoską „k” w nagłosie z nazwami wyrazów na czapce cukiernika

Utrwalanie prawidłowej wymowy głoski „k” w nagłosie wyrazów przez wykorzystanie obrazków słodkości

Dzień pandy na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Wdrażanie do rozbudowywania wypowiedzi werbalnych z wykorzystaniem obrazków pandy

Powitanie wiosny na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Doskonalenie pracy mięśnia okrężnego ust oraz ćwiczenia oddechowe

Wypowiadanie się na temat ułożonego z puzzli obrazka dotyczącego pracy pszczół w ulu

Rozwijanie percepcji wzrokowej przez dobieranie kształtów do kolorów w układankach lewopółkulowych

Układanie zdań z nazwami obrazków oraz rozwijanie spostrzegawczości przez dobieranie kształtów przedmiotów do figur geometrycznych

Rozwijanie motoryki małej przez wyklejanie kolorowych kwiatów plasteliną

Wiosenna gimnastyka buzi i języka

Marcowa gra planszowa z logopedii

Wielkanoc na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych z sylwetami jajek

Kształtowanie prawidłowego toru oddechowego przez przenoszenie za pomocą słomki produktów do Wielkanocnego koszyka

Układanie puzzli z Wielkanocnym barankiem

Dobieranie podpisu pod obrazkiem baranka

Układanie pisanek w sekwencjach lewopółkulowych

Rozwijanie ćwiczeń grafomotorycznych przez rysowanie drogi od pisanki do koszyka

Obchody Dnia Strażaka na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Kształtowanie percepcji wzrokowej przez układanie puzzli przedstawiających wóz strażacki

Doskonalenie pracy mięśnia okrężnego ust i aparatu oddechowego oraz utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski „sz” w nagłosie i śródgłosie sylab i logotomów

Ćwiczenia poprawnej wymowy głoski „sz” w nagłosie wyrazów

Ćwiczenia poprawnej wymowy głoski „sz” w śródgłosie wyrazów

Pomoce zostały zaczerpnięte od Agnieszki Kaproń – terapia dzieci z wadą słuchu.

Dzień mamy na zajęciach logopedycznych w przedszkolu

Ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych

Ćwiczenia prawidłowej artykulacji głoski „sz” w nagłosie wyrazów przez udział w planszowej grze logopedycznej, polegającej na doprowadzeniu chłopca z kwiatami do mamy i powtarzaniu wyrazów z głoską „sz”

Rozwijanie motoryki małej przez kolorowanie laurki dla mamy

Karty pracy zaczerpnięte od: Kreatywne pomoce logopedyczne i nie tylko Sylwia Szymczyk oraz Agnieszka Kaproń – terapia dzieci z wadą słuchu

Motylkowa gimnastyka buzi i języka

Ćwiczenia inspirowane kartą pracy od Sylwii Szymczyk ze strony Kreatywne pomoce logopedyczne i nie tylko.

Skip to content