Plan dnia Przedszkole

Ramowy plan dnia:

06:30-07:30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy swobodne, spontaniczne, ruchowe.

07:30-07:50 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu.

07:50-08:00 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczno – porządkowe. Czynności samoobsługowe. 

08:00-08:30 Śniadanie.

08:30-09:30 Przygotowanie do zajęć dydaktycznych. Sprawdzanie obecności. Realizacja zadań edukacyjnych poprzez za

09:30-10:30 Spacery, pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy swobodne, spontaniczne. Zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji.

10:30-11:40 Zabawy dowolne.no-porządkowe po zakończeniu obiadu.

11:40-11:55 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe i organizacyjne.

11:55-12:30 II danie i napój. Czynności higieniczne. Zajęcia grupowe wyzwalające aktywność dzieci w różnych strefach rozwoju.

12:30-13:30 Odpoczynek, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, słuchanie muzyki relaksacyjnej. 

13:30-14:00 Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe.

14:00-14:30 Zupa i podwieczorek.

14:30-17:00 Swobodna działalność dzieci. Zabawy w sali lub w ogrodzie. Zabawy ruchowe. Praca indywidualna, praca w małych zespołach dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci. Czynności porządkowe. Rozchodzenie się dzieci.

Skip to content