Rewalidacja

Rewalidacja – prowadzące: Barbara Piłat i Patrycja Nagórska

Rewalidacja to usystematyzowane działania, skierowane na usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych i intelektualnych. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze.

W ramach pracy rewalidacyjnej brane są pod uwagę:

 1. Możliwie pełna indywidualizacja  pracy z każdym dzieckiem.
 2. Stawianie zadań dostosowanych do jego możliwości oraz zapewnienie warunków poprawnego wykonywania ćwiczeń.
 3. Powolne, systematyczne przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych, od prostych do bardziej złożonych.
 4. Zapewnienie warunków do utrwalania prawidłowych umiejętności i likwidowania niekorzystnych nawyków.
 5. Dostosowywanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do możliwości dziecka.
 6. Mobilizowanie ucznia do wykonywania zadań poprzez stosowanie różnorodnych form ćwiczeń. 

Na zajęciach stosowane są różne metody, technik i sposobów postępowania z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Dennisona,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego – V. Sherborne 
 • Arteterapia, Muzykoterapia, Bajkoterapia 
 • Metoda Marii Montessori

Skip to content