Termin wpłat

Koszt obiadów w miesiącu KWIECIEŃ 2023 wynosi:

szkoła 80 zł ( 16 dni x 5 zł = 80 zł)

przedszkole 148,20 zł (19 dni x 7,80 zł = 148,20 zł)

śniadanie 1,45 zł

obiad 5,00 zł

podwieczorek 1,35 zł

Odpłatność za posiłki za miesiąc KWIECIEŃ wnosi się wyłącznie na konto szkoły:

Wpłat na konto szkoły należy dokonywać do 27.03.2023 r. Prosimy o dokonywanie wpłat w wyznaczonym terminie. Opłaty abonamentu przelewem dokonać można wyłącznie za pełen miesiąc. Datą wpłaty jest data wpływu na rachunek szkoły – należy pamiętać, że banki nie dokonują operacji na kontach w soboty i niedziele.

Nr konta 81 8838 0005 2016 0800 2001 0035

W przypadku wpłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule należy podać dane dla każdego dziecko z osobna.

Osoby, które mają nieobecności w miesiącu MARZEC, a tym samym odjęte obiady, kwoty do zapłaty otrzymają przez e-dziennik.


Intendent tel: 510846844, email: intendent.zsp@gmail.com

Skip to content