Informacja o powołaniu IOD

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować z wyznaczonym przez Administratora

Inspektorem Ochrony Danych Michałem Stokłosem,

11-034 Stawiguda, ul. Ogrodowa 32 lub za pośrednictwem poczty e-mail iod@purda.pl 

Skip to content