Projekt eTwinning !!!

5 maja 2021, k.mikolajczyk

Drodzy Rodzice, razem z Waszymi dziećmi podjęliśmy się udziału w Projekcie eTwinning „Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Głównym celem jest zaangażowanie uczniów w tworzenie pomocy dydaktycznych, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w terapii i pracy dydaktycznej. Ponadto celem działań projektowych jest stworzenie uniwersalnych gier planszowych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Zamierzeniem projektu jest wydanie gier w formie papierowej. Realizacja projektowych założeń będzie możliwa dzięki społeczności zgromadzonej wokół projektu (Crowdfunding).

W trakcie trwania projektu:

– uczniowie i nauczyciele współpracują ze sobą,

– w działaniach stosowane są zarówno nowe technologie jak i tradycyjne formy oraz metody pracy,

– uczymy się od innych.

Jeśli chcesz, dołączyć do nas, wspomóc kreatywnym pomysłem, wykonaniem ilustracji, kart do gry, produkcją elementów niezbędnych do powstania gier: planszy, pionków, kostek, opakowania itp. Zapraszam do kontaktu.

Nasz wspólny sukces jest w Naszych rękach, dlatego udostępniaj, mów o nas.

Wydaj z nami rozwijające (ekscytujące?) gry planszowe.

www….

Co To jest eTwining?

ETwinning to społeczność szkół w Europie. Promuje współpracę szkół poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpraca między nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i władzami lokalnymi. W eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zajęcia dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, wchodzą w interakcje, badają, podejmują decyzje, szanują się nawzajem i uczą umiejętności XXI wieku. Projekty eTwinning obejmują wkład każdego członka zespołu. 

Zapraszam Justyna Auguściak, logopeda.


Powiązane artykuły

Kondolencje

16 kwietnia 2024

Czytaj...
KLUB POMAGANIA I NIEMARNOWANIA

4 kwietnia 2024

Czytaj...
Skip to content