Projekt eTwinning !!!

5 maja 2021, k.mikolajczyk

Drodzy Rodzice, razem z Waszymi dziećmi podjęliśmy się udziału w Projekcie eTwinning „Językiem po planszy – gry planszowe w terapii logopedycznej”. Projekt przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Głównym celem jest zaangażowanie uczniów w tworzenie pomocy dydaktycznych, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu w terapii i pracy dydaktycznej. Ponadto celem działań projektowych jest stworzenie uniwersalnych gier planszowych, które można wykorzystać w pracy z dziećmi. Zamierzeniem projektu jest wydanie gier w formie papierowej. Realizacja projektowych założeń będzie możliwa dzięki społeczności zgromadzonej wokół projektu (Crowdfunding).

W trakcie trwania projektu:

– uczniowie i nauczyciele współpracują ze sobą,

– w działaniach stosowane są zarówno nowe technologie jak i tradycyjne formy oraz metody pracy,

– uczymy się od innych.

Jeśli chcesz, dołączyć do nas, wspomóc kreatywnym pomysłem, wykonaniem ilustracji, kart do gry, produkcją elementów niezbędnych do powstania gier: planszy, pionków, kostek, opakowania itp. Zapraszam do kontaktu.

Nasz wspólny sukces jest w Naszych rękach, dlatego udostępniaj, mów o nas.

Wydaj z nami rozwijające (ekscytujące?) gry planszowe.

www….

Co To jest eTwining?

ETwinning to społeczność szkół w Europie. Promuje współpracę szkół poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Jednym z najważniejszych elementów eTwinningu jest współpraca między nauczycielami, uczniami, szkołami, rodzicami i władzami lokalnymi. W eTwinningu nauczyciele współpracują i organizują zajęcia dla swoich uczniów. Odgrywają aktywną rolę, wchodzą w interakcje, badają, podejmują decyzje, szanują się nawzajem i uczą umiejętności XXI wieku. Projekty eTwinning obejmują wkład każdego członka zespołu. 

Zapraszam Justyna Auguściak, logopeda.


Powiązane artykuły

Serdeczne podziękowania dla Firmy Michelin

21 września 2023

Serdeczne podzękowania dla Firmy Michelin za przekazanie darowizny w wysokości 2000 zł.

Czytaj...
Zebrania klasowe 6 września 2023 r.

5 września 2023

Czytaj...
Skip to content